Adatkezelési tájékoztató

a https://www.wixter.hu  weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére
Tartalomjegyzék

 1. Mi a tájékoztató célja? 2
 2. Szolgáltató, adatkezelő megnevezése: 2
 3. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a weboldalon? 3
 4. Sütik 6
 5. Adatfeldolgozó 7
 6. Milyen jogai vannak az Érintetteknek? 8
 7. Értesítési és intézkedési kötelezettség 9
 8. Egyéb rendelkezések 10

 1. Mi a tájékoztató célja?

 

Jelen tájékoztató célja, hogy a weboldal szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek, illetve jogi személyek képviselői (a továbbiakban: érintettek, ajánlatkérők, megrendelők) részére minden lényeges információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva közöljön a szolgáltató, valamint segítse az érintetteket a 6. pontban szereplő jogaik gyakorlásában.

 

Az Adatkezelő tájékoztatási kötelezettségének jogalapja a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 4. §-a.

 

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során az adatkezelő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásban foglalt megállapítások, valamint a GDPR 5. cikkének figyelembevételével, különösen az 5. cikk (2) bekezdésében szereplő elszámoltathatóság elvének szellemében jártunk el.

 

 1. Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

 

Név / cégnév: WIXTER LINE KFT
Székhely: 2023 DUNABOGDÁNY, SVÁBHEGY U. 16/A.
Adószám: 13579162-2-13
Cégjegyzékszám 13-09-105074
Weboldal megnevezése, címe: www.wixter.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: […]
E-mail: info@wixter.hu
Telefon: 06-1-239-1149
Levelezési cím: 1131 BUDAPEST, REITTER F. U. 117-119.

 

 1. Milyen adatkezelési folyamatok történnek a weboldalon?

 

Jelen pontban részletezésre kerülnek az egyes adatkezelésekhez tartozó azon lényeges körülményeket, melyeket a GDPR és az egyéb ágazati jogszabályok elvárnak minden adatkezelőtől.

 

3.1. Árajánlat kéréssel kapcsolatos adatkezelés

 

A weboldalon lehetőség van különféle termékek (ipari takarítógépek, üzemi higiéniai anyagok, üzemi higiéniai eszközök, munkaruházat, végkorongok és tisztítókorongok) és szolgáltatások (automata kihelyezése, üzemeltetése, takarítás, egyedi munkaruházat, kertészet, növénygondozás) megrendelésére. Az ehhez kapcsolódó adatkezelések kerülnek ismertetésre jelen pontban. Ha az érintett kiválasztja a terméket/szolgáltatást, az ajánlati lista megnyitásával tudja megadni személyes adatait.

 

3.1.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 

személyes adat adatkezelés célja
név (vezetéknév, keresztnév) ajánlatkérő azonosítása
telefonszám ajánlatkérővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás az ajánlat részleteiről
e-mail cím ajánlatkérővel történő kapcsolattartás és tájékoztatás az ajánlat részleteiről

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) b) pont)

 

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

 

A személyes adatok begyűjtését követő 1 évig.

 

3.1.4. Az adatkezelés módja

 

Elektronikus formában, automatikusan.

 

3.1.5. A személyes adatok szolgáltatása

 

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül az ajánlatot a szolgáltató nem tudja fogadni, a személyes adatok megadása szerződés kötésének előfeltétele.

 

3.2. Megrendelésekkel kapcsolatos adatkezelés

 

A Az ehhez kapcsolódó adatkezeléseket ismertetjük jelen pontban.

 

3.2.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

 

személyes adat adatkezelés célja
név megrendelő, vagy képviselőjének azonosítása
lakcím (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt) megrendelő értesítése postai úton
telefonszám a megrendelővel, vagy képviselőjével történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről
e-mail cím a megrendelővel, vagy képviselőjével történő kapcsolattartás és tájékoztatás a megrendelés részleteiről

3.2.2. Az adatkezelés jogalapja

Ha a megrendelő természetes személy, az adatkezelés jogalapja olyan szerződés teljesítése, melynek felei az Adatkezelő és az Érintett (GDPR 6. cikk (1) b) pont).

 

Ha a megrendelő jogi személy, kapcsolattartójának fenti személyes adatai kezelésének jogalapja az Adatkezelő és a megrendelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Mindkét fél jogos érdeke, hogy a megrendelés során hatékonyan történjen az üzleti kommunikáció és bármilyen, a köztük létrejött szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatást tudjanak nyújtani egymás kijelölt képviselőjének. A megrendelő kapcsolattartójának információs önrendelkezési jogának sérelme nem állapítható meg, mert munkaköri kötelezettsége elősegíteni a felek közötti kommunikációt és megadni személyes adatait ebből a célból.

 

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése

3.2.4. Az adatkezelés módja

 

Elektronikusan és papíralapú formában, manuálisan.

 

3.2.4. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül a megrendeléseket az Adatkezelő nem tudja teljesíteni, a személyes adatok megadása szerződés kötésének előfeltétele.

 

3.3. Számla-kiállítással kapcsolatos adatkezelések

 

A megrendelések teljesítését követően az Adatkezelő – figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényre (a továbbiakban: Sztv.) – számviteli bizonylatot állít ki. Az ezzel kapcsolatos adatkezelések részletei az alábbiakban láthatóak.

 

3.3.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
név a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása
lakcím/egyéni vállalkozónál székhely (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt) a megrendelés teljesítéséről (gazdasági esemény) való számviteli elszámolás alátámasztása

 

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) c) pontjára figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Sztv. 166. § (1)-(3) bekezdései).

 

3.3.3. Az adatkezelés időtartama

A számviteli bizonylat kiállítását követő 8 évig (Sztv. 166. § (6) bekezdésére figyelemmel az Sztv. 169. § (1) bekezdése

 

3.3.4. Az adatkezelés módja

 

Elektronikus és papír alapú formában, manuálisan.

 

3.3.5. A személyes adatok szolgáltatása

Tekintettel arra, hogy a jelen pontban szereplő személyes adatok ismerete nélkül az Adatkezelő nem tud számviteli bizonylatot kiállítani, a személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul.

 

3.4. Kapcsolatfelvétel űrlapon keresztül

 

Az Adatkezelővel űrlapon is fel lehet venni a kapcsolatot bármilyen célból. Az ehhez kapcsolódó adatkezelés részletei az alábbiakban láthatóak.

 

3.4.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja

személyes adat adatkezelés célja
név Érintett beazonosítása
e-mail cím kapcsolatfelvétel az Érintettel
telefonszám kapcsolatfelvétel az Érintettel

 

3.4.2. Az adatkezelés jogalapja

Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés; GDPR 6. cikk (1) c) pontjára és (2) bekezdésére figyelemmel az Info tv. 5. § (1) b) pontja és az Elkertv. 13/A. § (1) és (3) bekezdései.

 

3.4.3. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok begyűjtését követő 1 évig.

 

3.4.4. Az adatkezelés módja

Elektronikus formában.

 

 1. Sütik

 

Weboldalunk megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben apró adat file-okat helyezünk el az Érintett számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan.

4.1. Mi az a süti?

A süti egy olyan, kisméretű szöveges file, amit a honlap az Érintett számítógépes eszközére (beleértve a mobil telefonokat is) helyez el. Ennek köszönhetően a honlap „emlékezni” tud az Érintett beállításaira (pl.: használt nyelv, betűméret, megjelenítés, stb.), így nem kell azt minden alkalommal újra beállítani, amikor felkeresi weboldalunkat.

A Weboldalon használt sütik listája:

Weboldalakra jellemző cookie-k

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés

időtartama

Kezelt adatkör
Munkamenet sütik (session) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése A vonatkozó

látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid

 

4.2. Mire használjuk a sütiket?

Ezek a sütik letörölhetőek, vagy blokkolhatóak, de ebben az esetben a Weboldal nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

 

4.3. Hogyan kezelhetőek a sütik?

A süti file-ok törölhetőek (részletes információk: www.AllAboutCookies.org), vagy a legtöbb mai böngészővel elhelyezésük blokkolható is. Ebben az esetben azonban a weboldalunk használatakor bizonyos beállításokat minden alkalommal újra el kell végezni, és bizonyos szolgáltatások nem feltétlenül fognak működni.

A sütik törléséről, blokkolásáról részletes információk találhatóak a www.AllAboutCookies.org (angol) oldalon és az Érintett által használt böngészőre vonatkozóan az alábbi linkeken:

 • Firefox
  • https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-Weboldal-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
 • Google Chrome
  • https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Microsoft Internet Explorer 11
  • https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Microsoft Internet Explorer 10
  • https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
 • Microsoft Internet Explorer 9
  • https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9
 • Microsoft Internet Explorer 8
  • https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-8
 • Safari 9
  • https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
 • Safari 8
  • https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
 • Safari 6/7
  • https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=hu_HU&locale=en_US
 • Opera
  • http://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html

 

 1. Adatfeldolgozó

 

Tárhelyszolgáltató:

 

Név / cégnév: TÁRHELYPARK KFT (www.tarhelypark.hu)
Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Telefon: 06-1-700-4140
E-mail: info@tarhelypark.hu

 

 1. Milyen jogai vannak az Érintetteknek?

 

Az Érintett ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket az Érintett az Adatkezelő 2. pontban szereplő elérhetőségeire tudja címezni.

 

6.1. Hozzáférési jog

Az Érintett visszajelzést kaphat az Adatkezelőtől személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

 

6.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

6.3. Törléshez való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére az Adatkezelőnek nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes.

 

6.4. Elfeledéshez való jog

Az Érintett törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – az Adatkezelő igyekszik értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki az Érintett esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

 

6.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Adatkezelő – az Érintett kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha az Adatkezelőnek nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

 

6.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik az Adatkezelőnek.

 

6.7. Reagálás a kérelmekre

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait az Érintettel.

 

6.8. Jogérvényesítés

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Érintettek információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Érintetteket, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – az Adatkezelővel a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.

Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, az Érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható) valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html, a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.

 

 1. Értesítési és intézkedési kötelezettség

 

7.1. Címzettek értesítése

Helyesbítésről, törlésről, adatkezelés-korlátozásról minden esetben értesítjük azokat a címzetteket akikkel, illetve amelyekkel az Érintett személyes adatait közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére tájékoztatást nyújtunk ezekről a címzettekről.

 

7.2. Tájékoztatás módja, határideje

A 4. ponthoz kapcsolódó kérelmek nyomán hozott intézkedésekről legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – ha az Érintett másként nem kéri – elektronikus formában tájékoztatást nyújtunk. Ez a határidő szükség esetén – a kérelem összetettsége, illetve a kérelmek számára tekintettel – további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet.

Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolja személyazonosságát.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelem nyomán, legfeljebb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet ennek okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.8. pont).

 

7.3. Ellenőrzés

Kivételes esetben, ha megalapozott kétségeink vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérjük. Ez az intézkedés a GDPR 5. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

 

7.4. Tájékoztatás és intézkedés költségei

A 6. ponthoz kapcsolódó kérelmekre adott tájékoztatást, illetve az azok alapján megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre – ésszerű díjat számítunk fel, vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

8.1. Adatgyűjtés aktivitásról

Az Adatkezelő az Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

8.2. Adatkezelés eltérő célra

Ha az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

8.3. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Ennek és a NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlás figyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonsági szintet jelent a http protokolhoz képest.

 

8.4. Nyilvántartási kötelezettség

Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.

 

8.5. Adatvédelmi incidens

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

8.6. Módosítás

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelő a módosításokról az Érintetteket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Érintett a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

 

Hatályos:

Wixter Line Kft.

Adatkezelő